4
Μάι

Αναπτυξιακό «σάλτο» για το νοσοκομείο Καβάλας

Αναπτυξιακό «σάλτο» για το νοσοκομείο Καβάλας με τις υποδομές και τον εξοπλισμό που πρόκειται να αποκτήσει Α. Καρασαββόλγου: Με στεφανιογράφο, ψηφιακό αγγειογράφο και ολοκληρωμένη Ογκολογική Κλινική, το νοσοκομείο Καβάλας θα γίνει νοσοκομείο ανάσχεσης Θα είναι σε θέση το νοσοκομείο Καβάλας με βάση τον σχε­διασμό ανάπτυξής του να λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια ως νοσοκομείο ανά­σχεσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,

Περισσότερα