Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Φώτου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Σωτηρίου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βικτωρία Κιρκίνη

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώτα Ιωαννίδου

ΤΑΜΙΑΣ: Νίκη Γκλάβα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Νίκος Βάτκαλης

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Σταυρούλα Γκουλούση