Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου – Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», με έδρα την Καβάλα.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του σωματείου

1)      Η εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες πληθυσμού

2)      Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των υπεύθυνων άσκησης πολιτικής και των κοινωνικών φορέων σε θέματα πρόληψης καρκίνου και αποκατάστασης των καρκινοπαθών.

3)      Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων των μελών του Σωματείου με τα μέλη άλλων Σωματείων της Καβάλας, της Ελλάδος και άλλων χωρών με παρεμφερείς σκοπούς.

4)      Η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή ώστε να προωθηθεί η έρευνα και η ευαισθητοποίηση στα προβλήματα των καρκινοπαθών και στην πρόβλεψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

5)      Η συμβολή σε παρεμβάσεις πρόληψης του καρκίνου και αποκατάστασης των καρκινοπαθών, που προωθούνται από το Κράτος ή από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.

6)      Η συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς δημόσιους, ιδιωτικούς και άλλους εθελοντικούς φορείς, προκειμένου να συμβάλλει στην πληροφόρηση του κοινού για την θεραπεία του καρκίνου γενικότερα.

7)      Η διενέργεια,  διοργάνωση, παρουσίαση πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων ή δράσεων είτε από το σύλλογο είτε και με συμμετοχή άλλων συλλόγων σε αυτές.

 

 

Διαβάστε Περισσότερα (Κατεβάστε το αρχείο)