Κάντε Δωρεά

ΓΙΝΕΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στον αγώνα κατά του καρκίνου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ : GR5001712010006201010236620

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 6201-010236-620

EUROBANK

IBAN : GR7302607100000190102559158

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 0026-0710-19-0102559158